ROZVRH ARTETERAPIE NA LS 2018/2019

Sobota:    8:50 – 13:00 (výuka 5h) 13 – 14h (oběd) 14:00 – 18:15 (výuka 5h)
Neděle:
   8:50 – 13:00 (výuka 5h) 13 – 14h (oběd) 14:00 – 16:30 (výuka 3h)

2. semestr 4. semestr
6. lekce  23. + 24. únor 2019 16. lekce   16. únor 2019
SOBOTA 23. 2. 2019 (10 výukových hodin) SOBOTA 16. 2. 2019 (10 výukových hodin)
Čačka (Psychologie osobnosti 1) Černá (Praxe. Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivity, metody alternativní komunikace)
   
NEDĚLE 24. 2. 2019 (8 výukových hodin)  
Blahutková (Psychomotorická terapie 1)  
   
7. lekce  30. + 31. březen 2019 17. lekce  16. + 17. březen 2019
SOBOTA 30. 3. 2019 (10 výukových hodin) SOBOTA 16. 3. 2019 (10 výukových hodin)
Matějková (Tanečně pohybová terapie ) Poláková (Metody, projektivní techniky)
   
NEDĚLE 31. 3. 2019 (8 výukových hodin) NEDĚLE 17. 3. 2019 (8 výukových hodin)
Krohe (Muzikoterapie 1) Konzultace  ZP (Poláková, Pavlovská, Kratochvílová aj.)
   
8. lekce  27. + 28. duben 2019 18. lekce  13. + 14. duben 2019
SOBOTA 27. 4. 2019 (10 výukových hodin) SOBOTA 13. 4. 2019 (10 výukových hodin)
Čačka (Psychologie osobnosti 2)  Kratochvílová (Ukázky aplikace vybraných AT technik 1)
   
NEDĚLE 28. 4. 2019 (8 výukových hodin) NEDĚLE 14. 4. 2019 (8 výukových hodin)
Šuráňová (Terapie tancem ) Kratochvílová (Samostatné vedení arteterapie s klienty )
   
9. lekce  25. + 26. květen 2019 19. lekce   11.+ 12. květen 2019
SOBOTA 25. 5. 2019 (10 výukových hodin) SOBOTA 11. 5. 2019 (10 výukových hodin)
Krohe (Muzikoterapie 2) Kratochvílová (Ukázky aplikace vybraných AT technik 2)
   
NEDĚLE  26. 5. 2019 (8 výukových hodin) NEDĚLE 12. 5. 2019 (8 výukových hodin)
Poláková (Psychologie imaginativní výchovy 1) Kratochvílová (Ukázky aplikace vybraných AT technik 3)
   
10. lekce  22. + 23. červen 2019 20. lekce    16. červen 2019
SOBOTA 22. 6. 2019 (10 výukových hodin)
Čačka (Psychologie osobnosti 3)
   
NEDĚLE 23. 6. 2019 (8 výukových hodin)  NEDĚLE 16. 6. 2019 (8 výukových hodin)
Blahutková (Psychomotorická terapie 2) Komise (Obhajoba závěrečné práce a závěrečné zkoušky z psychologie metodiky arteterapie)

Změna programu vyhrazena.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz