HUMANITAS 2018

Vysoká škola polytechnická Katedra sociální práce pořádá 11. 10. 2018 konferenci Humanitas 2018.

Cíl konference: Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví  a odborníků z praxe v pomáhajících profesích. Vybrané příspěvky, které projdou recenzním řízením, budou vydány v časopise Logos Polytechnikos, který je veden na seznamu recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488187). Konference je možné se zúčastnit jak aktivně v roli přednášejícího, tak pasivně bez prezentace příspěvku. Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.

Pasivní i aktivní účast na konferenci je zdarma. Úcastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin. 

Přihlašování na konferenci: Přihlásit se můžete zasláním emailu na adresu konferenceksp@vspj.cz nebo vyplněním tohoto formuláře.  (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduluygag6y-D65UP7z3EhZu7hNU4Uy8ZJx0Em89hnBYedycA/viewform)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz