Zástupkyně z řad VŠPJ sbíraly ocenění v oblasti charity - DOBROCH 2019

Oblastní charita Jihlava pořádala v pátek 1. listopadu 2019 slavnostní večer v hotelu Gustav Mahler. Na této akci vyjádřili zástupci Oblastní charity poděkování dobrovolníkům působícím nejenom v rámci Oblastní charity Jihlava, ale také ve spolupracujících institucích. Početné zastoupení mezi nominovanými dobrovolníky měla i naše Vysoká škola polytechnická Jihlava. Studentka oboru Zdravotně sociální pracovník, Lenka Zimová, získala ocenění za dobrovolnické aktivity vykonávané v Dětském domově se školou Jihlava. Poděkování patří také akademickým pracovnicím Katedry sociální práce, a to  Mgr. Janě Gabrielové, PhD., a Mgr. Martině Černé, Ph.D., za jejich působení v organizacích Život 99 - Jihlava, z. ú.  a v Centru na podporu integrace cizinců Jihlava. Ocenění získala i  Ing. Pavlína Nová z Projektového centra VŠPJ, která se ve svém volném čase věnuje klientům Denního a týdenního stacionáře Jihlava. 

Naší studentce i našim kolegyním tímto srdečně gratulujeme.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz