Publikační činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2023

Řezníková, V., Černá, M., & Dubnová, M. (2023). Experience with introducing peer trainers into mental health education. Social Work Education, 42(6), 935-946. doi: 10.1080/02615479.2021.1998425
Ondrášek, S., Hricová, A., Mrhálek, T., Podzimek, K., & Urban, D. (2023). Self-recovery of Roma drug users in the context of social work. KONTAKT – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, 25(1), 44-49. doi: 10.32725/kont.2023.010

Článek v databázi SCOPUS

2022

Černá, M., Řezníková, V., Gabrielová, J., & Dubnová, M. (2022). „Chroničtí klienti“ – názory a empirické zkušenosti sociálních pracovníků na obcích v Kraji Vysočina. Sociální práce, 22(6), 69-79.
Gabrielová, J., Dubnová, M., Zámková, M., Černá, M., Řezníková, V., & Prokop, M. (2022). Characteristics of Long-Term Clients of Social Work in Municipalities in the Vysočina Region. Sociální práce, 22(1), 105-120.
Černá, M., & Klepáčková, O. (2022). Role sestry v podpoře posttraumatického růstu u onkologicky nemocných a jejich blízkých. Onkologie, 16(4), 195-199. doi: 10.36290/xon.2022.043
Urban, D., Kajanová, A., & Ondrášek, S. (2022). The Psychological Burden of Social Workers During the Covid-19 Pandemic. Caritas et Veritas, 12(1), 197-204. doi: 10.32725/cetv.2022.015

2021

Činčalová, S., & Černá, M. (2021). Volunteering of Czech College Students – Experience and Motivation. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 14(2), 79-88. doi: 10.7160/eriesj.2021.140202
Černá, M., Klepáčková, O., & Šlechtová, P. (2021). Social Work in the Terezin Ghetto as an Inspiration for the Present and the Future. Sociální práce, 21(4), 18-35.
Černá, M., & Klepáčková, O. (2021). Specifika přístupu k onkologickým pacientům s demencí. Onkologie, 3(15), 147-150.

2020

Vacková, J., Maňhalová, J., Rolantová, L., & Urban, D. (2020). Health literacy in the Roma population. Kontakt – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, 22(4), 243-250. doi: 10.32725/kont.2020.021
Černá, M., & Klepáčková, O. (2020). Role sestry v psychosociální podpoře prarodičů onkologicky nemocných dětí. Onkologie, 14(6), 291-294.
Černá, M., & Klepáčková, O. (2020). Trauma-informovaný přístup v sociální práci s rodinami vážně nemocných nebo zraněných dětí. Sociální práce, 3(1), 5-23.
Černá, M., & Klepáčková, O. (2020). Trauma-informovaný přístup v paliativní ošetřovatelské péči o onkologicky nemocné. Onkologie, 14(4), 187-190. doi: 10.36290/xon.2020.064

Odborná kniha

2022

Černá, M., Klepáčková, O., & Krejčí, Z. (2022). Sociální práce na příkladech z praxe. Praha: Grada.

2021

Černá, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., Prchal, P., Prchalová, A., & Urban, D. (2021). Příklady dobré praxe ze sociální práce ve zdravotnictví. Praha: NLN, s.r.o.

2020

Černá, M., Klepáčková, O., & Krejčí, Z. (2020). Trauma-informovaný přístup v sociální práci. Praha: Grada.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401