Katedra sociální práce
Navigace

Výstupy konference a pokyny pro autory

Výstup z konference a pokyny pro autory

Vybrané příspěvky budou zveřejněny v časopise Logos Polytechnikos, který je veden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Publikovat je možné odborné články, statě, přehledové studie a další typy odborných příspěvků v českém, slovenském a anglickém jazyce. Přijímány jsou pouze texty, které nebyly dříve nikde publikovány.

Příspěvky musí tematicky odpovídat zaměření konference a musí být formálně upraveny dle šablony.

Doporučený rozsah příspěvků je max. 30 600 znaků. Příspěvky většího rozsahu budou přijímány pouze po předchozí domluvě.

1. Odevzdání abstraktu

Termín: Do 20. 10. 2016 na adresu konferenceksp@vspj.cz

Rozsah: 150 - 300 slov v jazyce příspěvku (český, slovenský, anglický)

Do 1. 11. 2016 budou autoři informováni o akceptaci abstraktu.

2. Odevzdání příspěvku

Termín: Do 30. 11. 2016 na adresu konferenceksp@vspj.cz, případně osobně během konání konference

Formát příspěvků: doc. nebo docx.

Podrobnější pokyny pro psaní příspěvků jsou ke stažení na konci této stránky nebo zde.

Ke stažení (1)

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...