Katedra sociální práce
Navigace
Publikováno: 16. 7. 2024 09:04
Autor: Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Projekty národní

TA ČR - ÉTA

KSP realizovala ve spolupráci s Domovem Jeřabina Pelhřimov příspěvkovou organizací, v období 20192021 projekt Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Obsahem projektu bylo zavedení nových přístupů, metod sociální práce a využívání technologií v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů – uživatelů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina s cílem zvýšení kvality zdravotně-sociální péče a kvality života těchto osob. V rámci projektu dojde k vytvoření a otestování měřicí aparatury na bázi mobilní aplikace pro základní screening sluchových vad u uživatelů domovů pro seniory, která nahradí stávající nesystematické postupy. Souběžně došlo k prohloubení již existující spolupráce VŠPJ s aplikační sférou (Krajem Vysočina a poskytovateli sociálních služeb), která umožní vytvoření specifické metodiky individuálního plánování pro seniory se sluchovou vadou. Vytvořená metodika bude následně implementována ve všech zařízeních pobytových sociálních služeb Kraje Vysočina, kde přispěje ke zvýšení kvality poskytované zdravotně-sociální péče. Hlavní dopad celého projektu spočívá ve zlepšení schopnosti komunikace a kognitivních funkcí  u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb, a tím zvýšení jejich kvality života.

Výstupy projektu:

  • unikátní mobilní aplikace k orientačnímu posouzení existence sluchové vady
  • speciální metodika individuálního plánování péče u seniorů se sluchovou vadou – link: https://bit.ly/metodika_sluchove_vady
  • vzdělávání – vzdělávací seminář „„Specifika práce se seniory se sluchovými vadami“
  • konference „Blýskání na lepší časy při řešení sluchových vad u seniorů“

Prohlášení o ochraně soukromí pro aplikaci Audiometr: Děkujeme za váš zájem o využití aplikace Audiometr. Aplikace Audiometr nevyužívá a neukládá žádná osobní data.KSP a KES VŠPJ realizovaly ve spolupráci s Hesita, centrem pro dobrovolnictví, z.ú. projekt Česko s dobrovolnictvím počítá.

Cílem projektu bylo vytvořit pro subjekty z praxe i jednotlivce pro české prostředí unikátní nástroj v podobě webové a mobilní aplikace pro výpočet a interpretaci hodnoty dobrovolnictví. Byla tedy vytvořena pro české prostředí nová metoda výpočtu hodnoty dobrovolnictví reflektující jeho aktuální potřeby českého prostředí, na jejímž základě byla vytvořena mobilní a webová aplikace umožňující jednoduchý výpočet této hodnoty. Tato aplikace byla umístěna na nově vytvořený web, kde je zdarma k dispozici k užívání, případně ke stažení. Dále byla vytvořena souhrnná výzkumná zpráva k dalšímu využití jak pro neziskové organizace, tak pro orgány veřejné správy. Všechny výstupy byly představeny tematické konferenci.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...