ROZVRH ARTETERAPIE NA LS 2019/2020

Sobota:    9:30 – 18:45 (výuka 10 hod.) + přestávka na oběd
Neděle:    9:30 – 17:00 (výuka 8 hod.) + přestávka na oběd

2. semestr 4. semestr
6. lekce  15. + 16. únor 2020 16. lekce   29. únor + 1. březen 2020
SOBOTA 15. 2. 2020 (10 výukových hodin) ZSP SOBOTA 29. 2. 2020 (10 výukových hodin) UY
Blahutková (Psychomotorická terapie 1) Poláková (Metody projektivní techniky)
   
NEDĚLE 16. 2. 2020 (8 výukových hodin) ZSP NEDĚLE 1. 3. 2020
Blahutková (Psychomotorická terapie 2) konzultace k ZP - konzultace dle domluvy s vedoucím ZP!
   
7. lekce  14. + 15. březen 2020 17. lekce  28. + 29. březen 2020 
SOBOTA 14. 3. 2020 (10 výukových hodin) tělocvična SOBOTA 28. 3. 2020 (10 výukových hodin) UY
Matějková (Tanečně pohybová terapie) Pavlovská (Kreativní psaní jako terapeutická metoda)
   
NEDĚLE 15. 3. 2020 (8 výukových hodin) ZSP NEDĚLE 29. 3. 2020 (8 výukových hodin) UY
Zouharová (Muzikoterapie 1) Poláková (Aplikovaná arteterapie: cílová skupina - Osoby léčící se ze závislosti na drogách/alkoholu)
   
8. lekce  4. + 5. duben 2020 18. lekce  25. + 26. duben 2020
SOBOTA 4. 4. 2020 (10 výukových hodin) ZSP SOBOTA 25. 4. 2020 (10 výukových hodin) ZSP
Žilincová (Psychologie osobnosti 1)  Kratochvílová (Samostatné vedení arteterapie s klienty 1)
   
NEDĚLE 5. 4. 2020 (8 výukových hodin) tělocvična NEDĚLE 26. 4. 2020 (8 výukových hodin) ZSP
Šuráňová (Terapie tancem ) Kratochvílová (Samostatné vedení arteterapie s klienty 2)
   
9. lekce  9. + 10. květen 2020 19. lekce   23. květen 2020
SOBOTA 9. 5. 2020 (10 výukových hodin) UY SOBOTA 23. 5. 2020 (10 výukových hodin) UY
Žilincová (Psychologie osobnosti 2) Poláková (Uplatnění AT v různých typech životních krizí a náročných situacích, v různých věkových obdobích a u různých duševních nemocí)
   
NEDĚLE  10. 5. 2020 (8 výukových hodin) tělocvična  
Zouharová (Muzikoterapie 2)  
   
10. lekce  13. + 14. červen 2020 21. červen 2020
SOBOTA 13. 6. 2020 (10 výukových hodin) ZSP  
Žilincová (Psychologie osobnosti 3)  
   
NEDĚLE 14. 6. 2020 (8 výukových hodin) ZSP NEDĚLE 21. 6. 2020 (10 výukových hodin)
Zouharová (Muzikoterapie 3) Komise (Obhajoba závěrečné práce a závěrečné zkoušky z psychologie metodiky arteterapie)

Změna programu vyhrazena.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz