ROZVRH ARTETERAPIE NA ZS+LS 2020/2021

Sobota:    9:30 – 18:45 (výuka 10 hod.) + přestávka na oběd
Neděle:    9:30 – 17:00 (výuka 8 hod.) + přestávka na oběd

2. semestr 4. semestr
7. lekce  12. + 13. září 2020 17. lekce  26. + 27. září 2020 
SOBOTA 12. 9. 2020 (10 výukových hodin)  TV SOBOTA 26. 9. 2020 (10 výukových hodin)  ZSP2
Matějková (Tanečně pohybová terapie) odučeno Pavlovská (Kreativní psaní jako terapeutická metoda) odučeno
   
NEDĚLE 13. 9. 2020 (8 výukových hodin)  TV NEDĚLE 27. 9. 2020 (8 výukových hodin)  ZSP2
Šuráňová (Terapie tancem) odučeno Poláková (Aplikovaná arteterapie: cílová skupina - Osoby léčící se ze závislosti na drogách/alkoholu) odučeno
   
8. lekce  10. duben 2021 on-line - přes aplikaci ZOOM 18. lekce  24. + 25. duben 2021 on-line - přes aplikaci ZOOM
SOBOTA 10. 4. 2021 (10 výukových hodin)   SOBOTA 24. 4. 2021 (10 výukových hodin)  
Poláková (Metody projektivní techniky) Poláková (Uplatnění AT v různých typech životních krizí a náročných situacích, v různých věkových obdobích a u různých duševních nemocí)
8. lekce 17. duben 2021 on-line - přes aplikaci ZOOM  
SOBOTA 17. 4. 2021 (10 výukových hodin)    NEDĚLE 25. 4. 2021 (8 výukových hodin)  
Kratochvílová (Ukázky aplikace vybraných AT technik 1) Kratochvílová (Samostatné vedení arteterapie s klienty 1) on-line - přes aplikaci ZOOM
   
9. lekce 20. červen 2021 Na VŠPJ (nikoliv on - line) 19. lekce 23. květen 2021 on-line - přes aplikaci ZOOM
NEDĚLE  20. 6. 2021 (8 výukových hodin)  NEDĚLE  23. 5. 2021 (8 výukových hodin) 
Zouharová (Muzikoterapie 1) Kratochvílová (Samostatné vedení arteterapie s klienty 2)
   
9. lekce 27. červen 2021 Na VŠPJ (nikoliv on - line)  
NEDĚLE 27. 6. 2021 (8 výukových hodin)   
Zouharová (Muzikoterapie 2)  
10. lekce  10. červenec 2021 Na VŠPJ (nikoliv on - line)  
SOBOTA 10. 7. 2021 (10 výukových hodin)   
Žilincová (Psychologie osobnosti 1)  
   
10. lekce  17. červenec 2021 Na VŠPJ (nikoliv on - line) SRPEN
SOBOTA 17. 7. 2021 (10 výukových hodin)  Komise (Obhajoba závěrečné práce a závěrečné zkoušky z psychologie metodiky arteterapie)
Žilincová (Psychologie osobnosti 2)
11. lekce  24. červenec 2021 Na VŠPJ (nikoliv on - line)
SOBOTA 24. 7. 2021 (10 výukových hodin) 
Žilincová (Psychologie osobnosti 3)

Změna programu vyhrazena.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz