Spolupráce s aplikační sférou

KSP VŠPJ velmi úzce spolupracuje se subjekty z aplikační sféry v oblasti praxí studetů, vypracovávání bakalářských prací, pořádání konferencí, přednášek a seminářů. Smluvně podložená spolupráce je např. s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod, Oblastní charitou Jihlava, Nemocnicí Jihlava, Nemocnicí Havlíčkův Brod, FOKUSem Vysočina, Integračním centrem Sasov, z. ú., Alzhemeir centrem Jihlava, z.ú.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401