Týden dobrovolnictví na VŠPJ

Katedra sociální práce VŠPJ a Poradenské a kariérní centrum pro studenty VŠPJ pořádala ve dnech 5. 12. – 12. 12. 2015 Týden dobrovolnictvím na VŠPJ. Cílem bylo ukázat, že dobrovolnictví není pouze pro sociální pracovníky, ale že dobrovolníkem se může stát kdykoli kdokoli a může tím nejenom pomoci druhým, ale také třeba rozvíjet sám sebe. Studenti i vyučující různých oborů si vyzkoušeli ve vybraných organizacích dobrovolnickou činnost a některé organizace, ve kterých dobrovolníci pracují, představili svoji činnost na půdě VŠPJ.

Zaměření organizací, které projevily zájem o dobrovolníky z VŠPJ, je různorodé, jedná se např. o organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním, dětem, seniorům, cizincům.

Konkrétně jsou to následující organizace:

Fokus Vysočina

Domov seniorů Stříbrné terasy Jihlava

Domov pro seniory Jihlava Lesnov

Domov pro seniory Velké Meziříčí

Dům s pečovatelskou službou Luka nad Jihlavou

Naděje pro život Jihlava

Oblastní charita Jihlava

 

Nabídka studijních oborů na VŠPJ je pestrá, jedná se obory zdravotnické, ekonomické i počítačové. Pestrá proto byla i nabídka témat přednášek a diskusí ze strany vyučujících VŠPJ. Organizace nejčastěji projevovaly zájem o následující témata: Trénink paměti, prevence úrazů a nemocí, sociální systém v ČR, finanční gramotnost, cvičení na rozvoj logické inteligence, cestovatelské besedy, sestavení jídelníčku a výživa.

Zástupci studentů VŠPJ se zapojili do Národní potravinové sbírky.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401