Závěrečné práce

Informace k závěrečným pracím

Směrnice k ZP

Směrnice upravující závěrečné práce, tedy Směrnice SP č. 1/2020, je k dispozici v přiloženém souboru na konci této stránky.

Okruhy ZP

Téma závěrečné práce musí být aktuální a musí být v souladu se studovaným oborem zdravotně sociální pracovník.

Harmonogram ZP

Harmonogram závěrečných prací vychází z harmonogramu školy pro daný akademický rok. Aktuální harmonogram pro tento semestr je ke stažení v přiložených souboru na konci této stránky.

Další informace

Bakalářská práce je originální, samostatně vypracovaná práce. Zpracováním BP student prokáže, že je schopen pracovat s odbornými tištěnými i elektronickými zdroji, aplikovat získané znalosti a zkušenosti a napsat souvislý odborný text. Při obhajobě BP musí student prokázat komisi porozumění dané problematice a orientaci v oboru. Dále musí být schopen odůvodnit a ve všech souvislostech vysvětlit závěry své práce a přesvědčit o nich.

Podmínky pro konání obhajoby BP:

Podmínkou pro přihlášení se k obhajobě BP je splnění všech podmínek pro řádné ukončení studia, které vyplývají ze Studijního a zkušebního řádu VŠPJ. Dokument je ke stažení v přiložených souborech na konci této stránky nebo zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401