Závěrečné práce

Informace k závěrečným pracím

Směrnice k ZP

Směrnice upravující závěrečné práce, tedy SP č. 6/2017 - Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ, SP č. 5/2017 - Směrnice k zamezení plagiátorství na VŠPJ a SP č. 4/2017 - Směrnice ke státním závěrečným zkouškám jsou dostupné v IS.

Okruhy ZP

Téma závěrečné práce musí být aktuální a musí být v souladu se studovaným oborem zdravotně sociální pracovník.

Harmonogram ZP

Harmonogram závěrečných prací vychází z hramonogramu školy pro daný akdemický rok. Aktuální harmonogram pro tento semestr je ke stažení na této stránce.

Další informace

Bakalářská práce je originální, samostatně vypracovaná práce. Zpracováním BP student prokáže, že je schopen pracovat s odbornými tištěnými i elektronickými zdroji, aplikovat získané znalosti a zkušenosti a napsat souvislý odborný text. Při obhajobě BP musí student prokázat komisi porozumění dané problematice a orientaci v oboru. Dále musí být schopen odůvodnit a ve všech souvislostech vysvětlit závěry své práce a přesvědčit o nich.

Podmínky pro konání obhajoby BP:

Zpracování BP

Splnění všech podmínek pro řádné ukončení studia, které vyplývají z příslušného doporučeného studijního plánu a Studijního a zkušebního řádu VŠPJ. (Dokumenty jsou ke stažení v IS).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz