Přípravný kurz AJ

Kurz je primárně určen studentům prvního semestru prezenční i kombinované formy, ale i ostatním studentům, kteří mají zájem zopakovat si základní gramatické jevy v angličtině. Cílem kurzu je upevnit znalost angličtiny ze střední školy a připravit se tak lépe na nadcházející studium. Důraz bude kladen na procvičování základních slovesných časů a gramatických jevů.

Podrobnější informace včetně termínů kurzu najdete v příloze.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401