Praxe v kombinované formě oboru Zdravotně sociální pracovník

Problematiku praxí upravuje Směrnice k odborné praxi oboru Zdravotně sociální pracovník, kterou naleznete v souborech ke stažení IS VŠPJ. Naleznete v ní základní pokyny k průběhu a organizaci praxe, podmínky pro splnění i podmínky pro uznání předmětu Praxe I. - Praxe V. (základní údaje o uznání praxí viz též odkaz "Uznávání předmětů").

V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.

V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, identickém s prezenční formou studia.

Pro podrobnější informace lze kontaktovat garanta odborné praxe.

Rozvržení odborné praxe v průběhu studia za předpokladu splnění podmínky pro uznání odborné praxe:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

0

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

0

Rozvržení odborné praxe v průběhu studia za předpokladu nesplnění podmínky pro uznání odborné praxe:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

4 týdny

4 týdny

4 týdny

4 týdny

4 týdny

0

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

200 výuk. hodin

0

Garant odborné praxe:

Mgr. Markéta Dubnová, PhD., e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz, tel.: +420 567 141 237, +420 773 737 383

Referent odborné praxe:

Mgr. Jitka Novotná, novot147@vspj.cz, tel.: +420 724 680 312

 

 

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401