Zdravotně sociální práce v péči o duševní zdraví, NMgr.

Studijní plán a jeho struktura

Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné. Mohou být zakončeny zápočtem, zkouškou nebo zápočtem a zkouškou. Při výuce předmětů jsou uplatňovány tyto způsoby výuky: přednášky, semináře a cvičení. Specifickými způsoby výuky jsou odborné praxe a exkurze.  Přehled studijního plánu naleznete zde.

Při sestavování studijního plánu a stanovení studijní zátěže vychází VŠPJ z kreditního systému European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) a stanovuje průměrnou standardní pracovní zátěž studenta na 1 560 hodin za akademický rok, což odpovídá 60 kreditům. Standardní doba magisterského studia pak odpovídá dvěma akademickým rokům, kdy student musí získat nejméně 120 kreditů. Výuka probíhá ve 4 semestrech, kdy každý semestr tvoří 14 týdnů výuky a 5 týdnů zkouškového období. Součástí studijního plánu je odborná praxe v rozsahu 240 hodin. Souběžné s předmětem Odborná praxe 1 a Odborná praxe 2 studenti prostřednictvím korekvizity absolvují také předměty Supervize k odborné praxi 1 a Supervize k odborné praxi 2.

Povinné předměty

Pro úspěšné ukončení studia je nutné absolvovat všechny povinné předměty. Jejich seznam je ke stažení zde.

Povinně volitelné předměty 

Do povinně volitelných předmětů patří Arteterapie a její užití v péči o duševní zdraví a Psychoociální rehabilitace v péči o duševní zdraví. Pro splnění studijních požadavků je nutné absolvovat minimálně jeden z těchto předmětů.

Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů je každý semestr aktualizována zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401