Archiv akcí pořádaných KSP VŠPJ

Den sociální spravedlnosti 2016, 2017

Přednášky na VŠPJ

Týden dobrovolnictví 2016, 2017

Realizace přednášek na téma dobrovolnictví na VŠPJ

Dobrovolnické aktivity studentů a zaměstnanců VŠPJ

IW Social Work in Psychiatry 2017

Spolupráce s parterskou školou v Holandsku, návštěva Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, organizací FOKUS Vsočina a VOR Jihlava

Další realizované odborné přednášky

Možnosti pomoci všm aktérům domácího násilí

One World Institute Norway

AIDS

Cvičná výběrová řízení ve spolupráci s konkrétními partnery z aplikační sféry, např. Oblastní charitou Jihlava

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401