Základní informace o konferenci

KONFERENCE PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE VE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRÁCI

DATUM KONÁNÍ KONFERENCE: 2. 12. 2015

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE: Budova VŠPJ, Tolstého 16, 586 05 Jihlava, Česká republika

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ je ke stažení zde.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Přihláška do: 15. 11. 2015

Zaslání abstraktu příspěvku do: 15. 11. 2015

Zaplacení účastnického poplatku do: 29. 11. 2015

Zaslání informace o akceptaci abstraktu do: 20. 11. 2015

Zaslání plné verze příspěvku do sborníku do: 2. 12. 2015

Cirkulář s podrobným programem konference do: 29. 11. 2015

CÍL KONFERENCE: Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol a odborníků z praxe. Hlavním tématem diskuse bude propojování výuky na institucích terciálního vzdělávání a požadavků praxe. Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN a vybrané příspěvky budou zveřejněny v časopise Logos Polytechnikos, který je veden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

TÉMATA KONFERENCE:

Vzdělávání ve zdravotně-sociální práci

Výzkum ve zdravotně-sociální práci

Kompetence zdravotně-sociálních pracovníků

Standardy kvality sociálních služeb

Příklady dobré praxe

Model odborné praxe studenta oboru ZSP

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401