Základní informace o konferenci

KSP VŠPJ pořádá 30. 11. 2016 konferenci Humanitas 2016. Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví  a odborníků z praxe v pomáhajících profesích.Konference je možné se zúčastnit jak aktivně, tedy vystoupit s příspěvkem, tak pasivně. Vybrané příspěvky budou zveřejněny  v časopise Logos Polytechnikos, který je veden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. 


Konference je zařazena do kreditního systému vzdělávání České asociace sester.  Všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníci získají za pasivní účast (není ntedy nutné prezentovat příspěvek) v sekci „Aktuální problémy zdravotně – sociální práce“ 4 kredity.


Témata konference

Aktuální problémy ve zdravotně – sociální péči

Možnosti a limity pomáhajících pracovníků

Sociální práce ve zdravotnických zařízeních

Vzdělávání ve zdravotně – sociální práci

Propojení teorie a praxe ve zdravotně – sociální práci

Přihlášování

Přihlásit se můžete přes tento formulář nebo na níže uvedeném kontaktu.


Důležité termíny:
Přihláška do:   20. 10. 2016

Zaslání abstraktu příspěvku do: 20. 10. 2016

Zaplacení účastnického poplatku do: 20. 11. 2016

Zaslání informace o akceptaci abstraktu do: 1. 11. 2016

Zaslání plné verze příspěvku do sborníku do: 30. 11. 2016


Účastnický poplatek:

Účastnický poplatek 400 Kč zahrnuje občerstvení, oběd, náklady na vydání sborníku a organizační zajištění konference. Je shodný pro pasivní i aktivní účast.


Odborný garant konference: Doc. PhDr. Milan Tomka, Ph.D.


Sekretariát konference:

Markéta Stejskalová

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16, 586 05 Jihlava

Email: konferenceksp@vspj.cz

Tel: 567 141 199

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401