Archiv projektů realizovaných na KSP VŠPJ

Interní grantová soutež 2017

Prohloubení spolupráce s aplikační sférou za účelem inovace profilových předmětů

Tvorba CAWI aplikace a panelu respondentů

Parafilie a jejich zdravotní a sociální aspekty

Interní grantová soutěž 2016

Vybrané kazuistiky sociální práce ve zdravotnictví

Konceptualizace spolupráce lékařů a sociálních pracovníků ve zdravotně-sociálních týmech

Sociální dopady života s parafilií

Interní grantová soutěž 2015

Cvičné výběrové řízení ve spolupráci s firmou Student Agency

Sociální dopady poruch sexuální preference (výzkumné šetření)

Model provázení a hodnocení studenta v průběhu odborné praxe v oboru Zdravotně sociální pracovník

Interní grantová soutěž 2014

Uplatnění výchovné imaginace ve výuce k rozvoji empatie a tvořivosti jako základních rysů způsobilosti absolventů KSP

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401