Pracovníci katedry

Kontakty

Kontaktní údaje automaticky generované informačním systémem VŠPJ včetně aktuálních externích pracovníků katedry naleznete zde.

Seznam pracovníků katedry

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Mgr. Markéta Dubnová, PhD.

Mgr. Jana Gabrielová, PhD.

Mgr. Daniel Hanzl

PhDr. Jana Novotná, Ph.D.

Mgr. Jitka Novotná

doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.

JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D.

JUDr. Alena Prchalová, Ph.D.

PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Mgr. Pavla Šlechtová

doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.

doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz