Pracovníci katedry

Kontakty

Kontaktní údaje automaticky generované informačním systémem VŠPJ včetně aktuálních externích pracovníků katedry naleznete zde.

Seznam pracovníků katedry

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Mgr. Markéta Dubnová, PhD.

Mgr. Petr Fabián, PhD.

Mgr. Jana Gabrielová, PhD.

PhDr. Jana Novotná, Ph.D.

Mgr. Jitka Novotná

doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.

JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D.

JUDr. Alena Prchalová, Ph.D.

PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Mgr. Pavla Šlechtová

doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.

doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401