Internacionalizace

KSP VŠPJ klade důraz na internacionalizaci. Je zapojena do sítě SocNet98 (A European Network of Social Work Universities) a BUSINET. Je také členem EASSW - Evropské asociace škol v sociální práci.

Akademičtí pracovníci i studenti se pravidelně účastní dlouhodobých mobilit v rámci programu ERASMUS+ i krátkodobých mobilit v rámci aktivity International Week, zahraniční lektoři i studenti zase přijíždí na VŠPJ.

V roce 2017 pořádala KSP IW na téma Social Work in Psychiatry, v roce 2018 se podílela na organizaci multidisciplinárního IW na téma Corporate Social Responsibility.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401