Konference

KSP VŠPJ pravidelně pořádá konferenci HUMANITAS, která je věnována aktuálním trendům v oblasti zdravotně-sociální práce a propojení teorie a praxe. Na konferenci je vytvořen prostor pro setkávání akademiků, odborníků z praxe a studentů. Vybrané konferenční příspěvky jsou zveřejněny v časopise LOGOS POLYTECHNIKOS

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401