Konference

KSP VŠPJ pravidelně pořádá konferenci HUMANITAS, která je věnována aktuálním trendům v oblasti zdravotně-sociální práce a propojení teorie a praxe. Na konferenci je vytvořen prostor pro setkávání akademiků, odborníků z praxe a studentů. Vybrané konferenční příspěvky jsou zveřejněny v časopise LOGOS POLYTECHNIKOS, který je veden na Seznamu neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a v databázi ERIH PLUS.

11. 10. 2018 se bude konat již 4. ročník konference. Pozvánka na konferenci HUMANITAS 2018 je ke stažení na této stránce. Přihlašovat se můžete na adrese konferenceksp@vspj.cz nebo prostřednictvím tohoto formuláře https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduluygag6y-D65UP7z3EhZu7hNU4Uy8ZJx0Em89hnBYedycA/viewform.

Bližší informace budou postupně zveřejňovány.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401