Konferenční poplatek

Konference je bez poplatku. Zájemci o oběd v menze VŠPJ uhradí 60 Kč při prezenci. Za zaplacení oběda nebude vystavován daňový doklad.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401