Humanitas 2017

KSP VŠP pořádá 23. 11. 2017 konferenci HUMANITAS 2017.

Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví s odborníky z praxe v pomáhajících profesích. Vybrané příspěvky budou zveřejněny  v časopise Logos Polytechnikos, který je veden v databázi ERIH PLUS  a na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Účastníci konference obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.

Témata konference:

Aktuální problémy v pomáhajících profesích

Možnosti a limity pomáhajících pracovníků

Sociální práce ve zdravotnických zařízeních

Vzdělávání ve zdravotně-sociální práci

Propojení teorie a praxe ve zdravotně-sociální péči

Konferenční poplatek:

Konference je bez poplatku. Zájemci o oběd v menze VŠPJ uhradí 60 Kč při prezenci.

Důležité termíny:
Přihláška do: 31. 10. 2017

Zaslání abstraktu příspěvku do: 31. 10. 2017

Zaslání informace o akceptaci abstraktu do: 6. 11. 2017

Zaslání plné verze příspěvku do sborníku do: 23. 11. 2017

Přihlašování na konferenci:

Přihlásit se můžete přes tento formulář, (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczk2--oIS34tFkdXRCxsx2BKwv1qtsteVEuJe_rq-a9CduIg/viewform)

nebo emailem na adresu konferenceksp@vspj.cz.

Garant konference:

Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Sekretariát konference:

Markéta Stejskalová

Vysoká škola polytechnická Jihlava Tolstého 16,  586 05 Jihlava

Email: konferenceksp@vspj.cz

Tel: 567 141 199

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401