HUMANITAS 2019

Vysoká škola polytechnická Katedra sociální práce pořádá 16. 10. 2019 konferenci Humanitas 2019.

Cíl konference: Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví  a odborníků z praxe v pomáhajících profesích. Konference je možné se zúčastnit jak aktivně v roli přednášejícího, tak pasivně bez prezentace příspěvku. Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.

Pasivní i aktivní účast na konferenci je zdarma. Úcastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin. 

Přihlašování na konferenci: Přihlásit se můžete emailem na adrese konferenceksp@vspj.cz nebo vyplněním tohoto formuláře https://docs.google.com/forms/d/1mxYVIp45RLwuHFKqSavSNvmT11jiBMA9r0CYz5qMen4/edit#responses.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401