HUMANITAS 2019

VŠPJ, KSP pořádá 16. 10. 2019 konferenci HUMANITAS 2019.

Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví  a odborníků z praxe v pomáhajících profesích. Konference je možné se zúčastnit jak aktivně v roli přednášejícího, tak pasivně bez prezentace příspěvku. Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.
TÉMATA KONFERENCE: 

• Sociální práce v kontextu společenských změn

• Prestiž sociální práce

• Aktuální problémy v pomáhajících profesích

• Možnosti a limity pomáhajících pracovníků

• Sociální práce ve zdravotnických zařízeních

• Vzdělávání ve zdravotně-sociální práci

• Propojení teorie a praxe ve zdravotně-sociální práci

Přihlašovat se můžete prostřednictvím formuláře https://docs.google.com/forms/d/1mxYVIp45RLwuHFKqSavSNvmT11jiBMA9r0CYz5qMen4/edit.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401