Program konference

Program konference HUMANITAS 2022

Přednášková sekce, aula

8:00 - 8:30 Prezence

8:30 - 8:45 Zahájení konference

8:45 - 9:25 Význam mediace v sociální oblasti, Mgr. Lucie Pokorná, právník, mediátor

9:25 - 9:55 The stress and coping of Holocaust survivors in old age, Lee Greenblatt-Kimron, Ph.D., School of Social Work, Ariel University, Izrael

9:55 - 10:25 Who will take care for the care-taking professionals? Dr. Pnina Ron, University of Haifa, Israel

10:25 - 11:00 Pauza na kávu

11:00 - 11:40 Důležitá role zdravotně – sociálního pracovníka na oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče v Chronicare Mund s.r.o., Brno-Řečkovice, Ing. et Mgr. Milada Ciprys Krejčí, Chronicare Mund, s.r.o., Brno-Řečkovice

11:40 - 12:20 Role zdravotně – sociálního pracovníka v moderním zdravotnickém zařízení dlouhodobé lůžkové péče ve Vividus Medical s.r.o. v Brně – Řečkovicích, Mgr. Bc. Ivo Vašíček, VIVIDUS Medical, s.r.o., Brno-Řečkovice

12:20 - 13:00 Zdravotně – sociální pracovník ve zdravotnickém zařízení z pohledu zdravotní sestry, lékaře a managementu, Monika Struhařová Žofčáková, Estrella Health, a.s., Hradec Králové

13:00 - 13:30 Pauza na oběd

13:30 - 13:50 Současný stav sociálního podnikání, Mgr. Karel, Řezáč, Ph.D., Katedra sociologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

13:50 - 14:10 Potřeby neformálních pečujících a jejich praktická podpora, Bc. Eva Dvořáková, Domácí hospicová péče, Odlehčovací služba Domácí hospicové péče, Oblastní Charita Havlíčkův Brod

14:10 - 14:30 Společné koučování osobního profilu lidí s duševním onemocněním, Bc. Milan Petříček, Fokus Vysočina

14:3O - 14:50 Mýty o ústavní výchově, Mgr. Milan Opravil, Dětský domov Telč

14:50 – 15:15 Přestávka na kávu

15:15 - 15:35 Přínosy a limity projektu "Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb" Mgr. Jana Gabrielová, PhD., Katedra sociální práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

15:35- 15:55 "A přesto říci životu ano" Příklad dobré praxe z místa, kde by ho asi nikdo nečekal: Služba duševní pomoci v terezínském ghettu, Bc. Olga Klepáčková, Katedra sociální práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

15:55 - 16:15 Evidence dobrovolnictví studentů VŠPJ v aplikaci Dobrometr, Mgr. Martina Černá, Ph.D., Katedra sociální práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

16:15 – 16:30 Závěrečná diskuse

Posterová sekce, prostor před aulou

Poradenství pro neformální pečovatele v Jihočeském kraji, PhDr. Lenka Motlová, Ph.D., doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 „Spolufinancováno se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA (projekt č. TL03000518, Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality).“

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401