Pokyny pro autory

Příspěvky do časopisu Logos Polytechnikos musí být zpracovány dle požadavků časopisu. Šablona příspěvku je ke stažení na této stránce. Bližší informace najdete zde

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401