Program konference Peer lektoři ve výuce

Program konference je připravován.

Pozvaní řečníci:

Peer lektoři a absolventi kurzů

Dirk den Hollander (spoluzakladatel The CARe Europe – podpůrný vztahový přístup, model CARe využívaný ve službách péče o duševní zdraví)

Marit Borg a Bengt Eirik Karlsson (akademičtí pracovníci a výzkumníci z University of South-Eastern Norway zaměřující se na téma zotavení)

Marit Borg působí jako emeritní profesorka v oboru péče o duševní zdraví na Univerzitě jihovýchodního Norska. Její výzkum se zaměřuje především na čtyři oblasti: 1) zotavení a služby orientované na zotavení; 2) peer podpora; 3) komunitní péče o duševní zdraví; 4) výzkum se zapojením peer pracovníků.

Bengt Eirik Karlsson pracuje jako profesor v oboru péče o duševní zdraví na Universitě jihovýchodního Norska. Jeho profesní zaměření je využití metody open dialogu v péči o duševní zdraví, služby orientované na zotavení a výzkum se zapojením peer pracovníků.

Audun Pedersen (hlavní poradce pro duševní zdraví ve městě Bergen, spoluzakladatel Školy zotavení v Bergenu, podporovatel rozvoje služeb zaměřených na zotavení a práci peer pracovníků na komunitní úrovni)

Pavel Říčan (ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, které zavedlo a představilo pozici peer lektora v ČR)

Zástupce partnerské zahraniční univerzity

Hubert Kaszyński (sociolog, klinický sociální pracovník, supervizor pro sociální pracovníky, profesor na Katedře aplikované sociologie Sociologického ústavu na Jagellonské univerzitě v polském Krakově)

Od roku 1989 se zabývá oblastí duševních onemocnění. Od roku 2007 je členem rady Polské asociace škol sociální práce a od roku 2012 členem Ústřední zkušební komise pro profesní specializace sociálních pracovníků působících u ministra práce a sociální politiky. Realizuje participativní výzkum metod vzdělávání v oblasti duševního zdraví. Za teoretický základ v rámci výzkumu povžuje na makro úrovni filozofii dialogu a v praxi zapojení uživatelů služeb a trauma informovaný přístup.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401