Operační programy EU

Operační program Zaměstnanost

KSP VŠPJ je partnerem Statutárního města Jihlava a MAS Třešťsko v projektu Vytvoření střednědobého plánu sociální služeb pro ORP, jehož cílem je vytvoření nového střednědobého plánu sociálních služeb pro území ORP Jihlava, který se stane strategickým materiálem pro koordinaci a plánování poskytovaných služeb na tomto území, tak aby bylo dosaženo maximální efektivity dostupných finančních zdrojů pro zajištění optimální dostupnosti sociálních služeb na celém území (2020 – 2022).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401