Odborné časopisy

Odborné časopisy

Problematice zdravotně sociální práce je každoročně věnováno druhé číslo časopisu Logos Polytechnikos

KSP je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která vydává časopis Sociální práce.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401