Další služby KSP

Dobrovolnictví

KSP každoročně pořádá Týden dobrovolnictví na VŠPJ. Studenti i zaměstnanci VŠPJ pomáhají v roli dobrovolníků v různých organizacích. Tyto organizace také mohou představit svoji činnost v rámci přednášky na půdě VŠPJ a získat tak nové dobrovolníky. V případě zájmu o spolupráci na bázi dobrovolnictví kontaktujte koordinátorku dobrovolnických aktivit Dr. Černou (martina.cerna@vspj.cz).

Mgr. Martina Černá, Ph.D. byla jednou z 10 nominovaných osobností na DOBROCHA 2017, kterého pravidelně vyhlašuje Dobrovolnické centrum Oblastní charita Jihlava.

Program přednášek realizovaných v rámci Týdne dobrovolnictví 2018 je ke stažení na této stránce.

Kurz arteterapie

KSP VŠPJ a Centrum celoživotního vzdělávání nabízí v rámci celoživotního vzdělávání kurz Arteterapie, který je pro psychology a speciální pedagogy akreditován MŠMT.  Kurz trvá 4 semestry, výuka probíhá o víkendech, většinou se jedná o jeden víkend v měsíci. Více informací je k dispozici na https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/celozivotni-vzdelavani/dalsi-vzdelavani.

Benefiční ples

Studentky VŠPJ, oboru zdravotně sociální pracovník,  se pod vedením Mgr. Šeredové podílely v rámci předmětu plánování a projektování na přípravě benefičního plesu, který pořádal Kamínek, z. s. pro Základní školu speciální a Praktickou školu Jihlava. Ples se konal 1. 12. 2017 v Lukách nad Jihlavou. Ples se opravdu povedl a všichni se dobře bavili. Výtěžek z plesu bude využit na financování aktivit žáků školy.

Zajímavé odkazy

Komunikační soubor pro usnadnění komunikace s osobami s poruchou autistického spektra je ke stažení na adrese https://www.mpsv.cz/cs/27838.

Cvičné výběrové řízení

KSP a Poradenské a kariérní centrum VŠPJ pořádají ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy 11. 4. 2018 cvičné výběrové řízení na reálně existující pozici sociální pracovníka na Magistrátu města Jihlavy. Více informací je k dispozici zde.

Kultaý stůl

KSP VŠPJ pořádá 10. 5. 2018 kulatý stůl na téma Možnosti rozvoje studentských praxí. Bližší informace najdete v pozvánce.

KSP VŠPJ pořádá 1. 11. 2018 druhý kulatý stůl na téma Možnosti rozvoje studentských praxí II. Bližší informace najdete v pozvánce.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz