Státní závěrečné zkoušky

Informace k SZZ

Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí - odborné státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce. Obě části zkoušky je možné vykonat během jednoho dne, nebo v různých termínech.

Směrnice k SZZ

Průběh státních závěrečných zkoušek se řídí  Směrnicí ke státním závěrečným zkouškám, Směrnicí pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ a Studijním a zkušebním řádem VŠPJ. Všechny dokumenty jsou ke stažení v IS.

Okruhy SZZ

Okruhy k jednotlivým státnicovým předmětům jsou ke stažení na stéto stránce. Student si losuje jeden okruh z každého předmětu.

Harmonogram SZZ

Harmonogram SZZ vychází z harmonogramu školy pro daný akademický rok. Aktuální harmonogram pro tento semestr je ke stažení na této stránce.

Další informace

Odborná státní závěrečná zkouška se skládá z těchto předmětů:

Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy). Sociální politika (Sociální politika I., II.), Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce), Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401