Uznávání předmětů

Uznávání předmětů

Studijní předměty absolvované v předešlém studiu lze uznat na základě žádosti doložené všemi potřebnými doklady. Žádost schvaluje vedoucí odborné katedry na doporučení garanta studijního předmětu. Volitelné předměty nejsou uznávány.

Student si může požádat o uznání: 

a) povinných a povinně volitelných studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu na VŠPJ

b) povinných a povinně volitelných studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu zpravidla na jiné vysoké škole

c) studijního předmětu Praxe z předchozích studií na VŠPJ

d) předchozí praxe ze zaměstnání

e) studijního předmětu výuky cizího jazyka

Podmínky pro uznání studijních předmětů:

a) studijní předměty byly úspěšně vystudovány nejpozději pět let před datem podání žádosti

b) studijní předměty mají větší než 75% shodu obsahu se studijním předmětem vyučovaným na VŠPJ

c) pokud byly studijní předměty zakončeny zkouškou, pak budou uznány známky 1 a 2 či hodnocení "A, B, C" v případě klasifikace A-F.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz