Výstup z konference a pokyny pro autory

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN a vybrané příspěvky budou zveřejněny v časopise Logos Polytechnikos, který je veden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Publikovat je možné odborné články, statě, přehledové studie a další typy odborných příspěvků v českém, slovenském a anglickém jazyce. Přijímány jsou pouze texty, které nebyly dříve nikde publikovány.

Příspěvky musí tematicky odpovídat zaměření konference a musí být formálně upraveny dle šablony.

Doporučený rozsah příspěvků je max. 30 600 znaků. Příspěvky většího rozsahu budou přijímány pouze po předchozí domluvě.

1. Odevzdání abstraktu

Termín: Do 15. 11. 2015 na adresu konferenceksp@vspj.cz

Rozsah: 150 - 300 slov v jazyce příspěvku (český, slovenský, anglický)

Do 20. 11. 2015 budou autoři informováni o akceptaci abstraktu.

2. Odevzdání příspěvku

Termín: Do 2. 12. 2015 na adresu konferenceksp@vspj.cz, případně osobně během konání konference

Formát příspěvků: doc. nebo docx.

Podrobnější pokyny pro psaní příspěvků jsou ke stažení na konci této stránky nebo zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401