Pokyny pro autory

Vybrané příspěvky, které projdou recenzním řízením, budou vydány v časopise Logos Polytechnikos, který je veden na seznamu recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUSEuropean Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.

Příspěvky posílejte na adresu konferenceksp@vspj.cz do 13. 10. 2021. Příspěvek je také možné odevzdat v den konání konference. Šablonu příspěvku a další pokyny pro autory najdete v příloze na této stránce nebo na adrese https://www.vspj.cz/vyzkum-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401