HUMANITAS 2022

Vysoká škola polytechnická Jihlava, katedra sociální práce pořádá mezinárodní konferenci

HUMANITAS 2022

Datum konání: 19. 10. 2022

Místo konání: Budova VŠPJ, Tolstého 16, 586 05 Jihlava, Česká republika

Cíl konference: Cílem konference je vytvořit prostor pro setkání zástupců vysokých škol zaměřených na sociální práci a zdravotnictví  a odborníků z praxe v pomáhajících profesích. Konference je možné se zúčastnit jak aktivně v roli přednášejícího, tak pasivně bez prezentace příspěvku. Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin.

Témata konference:

Péče o duševní zdraví a nemoc v praxi

Sociální práce v kontextu společenských změn

Prestiž sociální práce

Aktuální problémy v pomáhajících profesích

Možnosti a limity pomáhajících pracovníků

Sociální práce ve zdravotnických zařízeních

Vzdělávání ve zdravotně-sociální práci

Propojení teorie a praxe ve zdravotně-sociální práci

Důležité termíny:

Zaslání přihlášky: do 25. 9. 2022

Zaslání abstraktu příspěvku: 18. 9. 2022

Zaslání informace o akceptaci abstraktu: do 25. 9. 2022

Zaslání plné verze příspěvku do recenzního řízení: do 19. 10. 2022

 

Účastnický poplatek

Aktivní i pasivní účast na konferenci je zdarma.

Odborný garant konference:

Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

                            

Sekretariát konference:

Markéta Stejskalová

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16

586 05 Jihlava

E-mail: konferenceksp@vspj.cz

Tel: 567 141 199

 

Bližší informace o konferenci včetně pokynů pro autory budou zveřejňovány ZDE

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401