Interní grantová soutěž

Interní grantová soutěž 2018

Rozvoj oboru ZSP na KSP

V roce 2018 realizuje tým řešitelů z KSP pod vedením PhDr. Vlasty Řezníkové, Ph.D. projekt Rozvoj oboru ZSP na KSP.

Cílem projektu je:

a)      Zintenzivnit a zkvalitnit výuku výše uvedených dovedností a kompetencí u studentů ZSP na VŠPJ.

b)      Ve spolupráci s partnerskými institucemi terciárního vzdělávání a významnými subjekty z praxe, prohlubovat a rozvíjet již existující provázanost teoretické výuky na akademické půdě s praxí.

c)      Zvýšit odbornou kvalifikaci akademických pracovníků.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401