Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví

KSP VSPJ realizuje v letech 2021–2023 projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví, který získal grant z Fondů EHP 2014–2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Partnery projektu jsou City of Bergen, Department for work, social welfare and housing, Bergen, Norsko, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha, Česká republika.

Cílem projektu je zkvalitnit výuku předmětu Základy psychiatrie a psychopatologie pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník (v prezenční i kombinované formě) a vytvořit nový volitelný kurz, který bude přístupný studentům jiných oborů i zájemcům z řad širší veřejnosti. V rámci projektu proběhnou návštěvy českých partnerů v Norsku, následně norských parterů v ČR za účelem vzájemného sdílení zkušeností. Výstupem projektu tedy budou modernizované a inovované kurzy zahrnující několik témat z oblasti péče o duševní zdraví.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401