Projekty národní

TAČR - ÉTA

KSP realizuje ve spolupráci s Domovem důchodců Onšov, příspěvkovou organizací, v období 2019 - 2021 projekt Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Obsahem projektu je  zavedení nových přístupů, metod sociální práce a využívání technologií v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů – uživatelů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina s cílem zvýšení kvality zdravotně-sociální péče a kvality života těchto osob. V rámci projektu dojde k vytvoření a otestování měřicí aparatury na bázi mobilní aplikace pro základní screening sluchových vad u uživatelů domovů seniory, která nahradí stávající nesystematické postupy. Souběžně dojde k prohloubení již existující spolupráce VŠPJ s aplikační sférou (Krajem Vysočina a poskytovateli sociálních služeb), která umožní vytvoření specifické metodiky individuálního plánování pro seniory se sluchovou vadou. Vytvořená metodika bude následně implementována ve všech zařízeních pobytových sociálních služeb Kraje Vysočina, kde přispěje ke zvýšení kvality poskytované zdravotně-sociální péče. Hlavní dopad celého projektu spočívá ve zlepšení schopnosti komunikace a kognitivních funkcí u seniorů  v pobytových sociálních službách a tím zvýšení jejich kvality života.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz