Projekty národní

TA ČR - ÉTA

KSP realizovala ve spolupráci s Domovem Jeřabina Pelhřimov příspěvkovou organizací, v období 20192021 projekt Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Obsahem projektu bylo zavedení nových přístupů, metod sociální práce a využívání technologií v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů – uživatelů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina s cílem zvýšení kvality zdravotně-sociální péče a kvality života těchto osob. V rámci projektu dojde k vytvoření a otestování měřicí aparatury na bázi mobilní aplikace pro základní screening sluchových vad u uživatelů domovů pro seniory, která nahradí stávající nesystematické postupy. Souběžně došlo k prohloubení již existující spolupráce VŠPJ s aplikační sférou (Krajem Vysočina a poskytovateli sociálních služeb), která umožní vytvoření specifické metodiky individuálního plánování pro seniory se sluchovou vadou. Vytvořená metodika bude následně implementována ve všech zařízeních pobytových sociálních služeb Kraje Vysočina, kde přispěje ke zvýšení kvality poskytované zdravotně-sociální péče. Hlavní dopad celého projektu spočívá ve zlepšení schopnosti komunikace a kognitivních funkcí  u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb, a tím zvýšení jejich kvality života.

Výstupy projektu:

Prohlášení o ochraně soukromí pro mobilní aplikaci AudiometrKSP a KES VŠPJ realizovaly ve spolupráci s Hesita, centrem pro dobrovolnictví, z.ú. projekt Česko s dobrovolnictvím počítá.

Cílem projektu bylo vytvořit pro subjekty z praxe i jednotlivce pro české prostředí unikátní nástroj v podobě webové a mobilní aplikace pro výpočet a interpretaci hodnoty dobrovolnictví. Byla tedy vytvořena pro české prostředí nová metoda výpočtu hodnoty dobrovolnictví reflektující jeho aktuální potřeby českého prostředí, na jejímž základě byla vytvořena mobilní a webová aplikace umožňující jednoduchý výpočet této hodnoty. Tato aplikace byla umístěna na nově vytvořený web, kde je zdarma k dispozici k užívání, případně ke stažení. Dále byla vytvořena souhrnná výzkumná zpráva k dalšímu využití jak pro neziskové organizace, tak pro orgány veřejné správy. Všechny výstupy byly představeny tematické konferenci.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401