Odborná činnost pro aplikační sféru

Smluvní výzkum

Členové KSP nyní zpracovávají Analýzu klientely sociálních pracovníků na obcích v Kraji Vysočina s akcentem na dlouhodobé „věčné“ klienty formou smluvního výzkumu v rámci projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546", financováno z OPZ a ze státního rozpočtu.

Analýzy a průzkumy

V rámci bakalářských prací studenti zpracovávají analýzy a průzkumy na základě potřeb subjektů z aplikační sféry. V současné době jsou zpracovávány práce např. ve spolupráci s Občanskou poradnou Jihlava, Oblastní Charitou Jihlava, Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod, Alzheimer Centrem Jihlava, z.ú. a Integračním centrem Sasov, z.ú. 

Další

Akademičtí pracovníci i studenti se podílí na dobrovolnických aktivitách, např. v Nemocnici Jihlava, Alzheimer centru Jihlava nebo Oblastní Charitě Jihlava.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401