Odborná činnost pro aplikační sféru

Smluvní výzkum

V letech 2021-2022 realizovala KSP VŠPJ v rámci projektu ESF č. CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546 Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina smluvní výzkum, jehož cílem bylo pro Krajský úřad Kraje Vysočina zpracovat Analýzu klientely sociálních pracovníků na obcích v Kraji Vysočina s akcentem na dlouhodobé klienty. 

Analýzy a průzkumy

V rámci bakalářských prací zpracovávají studenti analýzy a průzkumy pro subjekty z aplikační sféry, např. pro Krajský úřad Kraje Vysočina, Občanskou poradnu, Integrační centrum Sasov, z.ú., Alzheimer centrum Vysočina, z.ú, Oblastní charitu Jihlava a další.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401