IW Social Work in Psychiatry

KSP VŠPJ se pravidleně účastní týdenních programů International Week, které probíhají na partnerských školách v rámci sítí SocNet98 a BUSINET.

KSP VŠPJ pořádala 1.–5. 5. 2017 International Week Social Work in Psychiatry. Studenti VŠPJ byly v týmech společně se studenty partnerských škol ze zahraničí řešit úkoly z oblasti sociální práce v psychiatrii. Navštívili subjekty z aplikační sféry, např. VOR Jihlava, FOKUS Vysočina a Psychiatrickou nemocnici Havlíčkův Brod. Součástí IW byl také doprovodný kulturní program.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401