Další služby KSP

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v SO ORP Jihlava

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v SO ORP Jihlava na období 2022–2024 sestavil projektový tým, který zahrnoval představitele statutárního města Jihlava z pozice radního pro sociální oblast, dále pak zástupce Odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlava, Vysokou školu polytechnickou Jihlava, Místní akční skupinu Třešťsko, o.p.s. a zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Plán je ke stažení na konci této stránky.

Dobrovolnictví

KSP zřídila Konzultační místo pro dobrovolníky, na které se mohou obracet dobrovolníci, kteří potřebují radu, např. z oblasti ekonomické nebo právní, případně podporu, např. formou supervize nebo psychoterapie. Více informací najdete v přiloženém souboru, nebo na telefonu 777 478 050, emailu konzultacepro dobrovolniky@vspj.cz

KSP každoročně pořádá Týden dobrovolnictví na VŠPJ. Studenti i zaměstnanci VŠPJ pomáhají v roli dobrovolníků v různých organizacích. Tyto organizace také mohou představit svoji činnost v rámci přednášky na půdě VŠPJ a získat tak nové dobrovolníky. V případě zájmu o spolupráci kontaktujte koordinátorku dobrovolnických aktivit Dr. Černou (martina.cerna@vspj.cz).

KSP VŠPJ navázala na bázi firemního dobrovolnictví spolupráci s komunitou lidí s mentálním postižením i bez něj Benediktus, zapsaný spolek. Členové katedry se zapojili do života komunity v areálu Modletín. Právě společná práce lidí s handicapem i bez něj – nakupování, vaření, úklid, údržba nemovitosti i zahrady, výroba drobných předmětů k prodeji v dílně – je základní filozofií organizace. Na fotografiích si můžete prohlednout sběr švestek nebo spárování dřevostavby.

Kurz arteterapie

Katedra sociální práce VŠPJ (v roli odborného garanta) ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání VŠPJ nabízí dvouletý kurz Arteterapie. Studium je určeno absolventům středních škol, pracovníkům center volného času a nápravných zařízení, speciálním pedagogům, vychovatelům, sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím, výtvarníkům i ostatním zájemcům.

Cílem tohoto vzdělávání je získání ucelených teoretických vědomostí nutných pro výkon arteterapeutické činnosti a využívání metod a technik arteterapie v práci s klienty ve vzdělávacím, poradenském, výchovném či jiném zařízení.

Více informací o kurzu a možnostech přihlášení naleznete na stránkách zde.

Zajímavé odkazy

Komunikační soubor pro usnadnění komunikace s osobami s poruchou autistického spektra je ke stažení na stránkách zde.

Strategie zvládání mladých dospělých opouštějících dětský domov zde.


Dobroch 2019
Náhled fotografie

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401