Konference Peer lektoři ve výuce a setkání platformy Care ČR

Zajímá vás, jak lze využít vlastní zkušenost se zotavováním se z duševního onemocněním ve vzdělávání?

Co z takové výuky získávají lektoři, studenti, odborníci z praxe, blízcí lidí s duševním onemocněním či lidé procházející duševními obtížemi?

Dozvíte se a zažijete na konferenci, jak Peer lektoři vytvářejí ve vzdělávání příležitosti a podmínky pro zotavení.

Datum konání konference: 24. 5. 2023

Místo konání konference: VŠPJ, Tolstého 16, 586 01, Jihlava

Přihlašování je možné vyplněním formuláře  zde nebo zasláním e-mailu na adresu martina.cerna@vspj.cz. Všichni účastníci obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin. 

Důležité termíny: Zaslání přihlášky do 30. 4. 2023  

Účastnický poplatek: Účast na konferenci je zdarma. 

Odborný garant konference: Vlasta Řezníková 

SETKÁNI PLATFORMY CARE V ČR

9- 12 hodin - Konference Peer lektoři ve výuce

13.00 - 17.00 setkání Platformy CARe ČR - VŠPJ, VOR Jihlava

Odpoledním setkáním Platformy CARe ČR vás provede Jana Pluhaříková Pomajzlová, Dirk den Hollander a Luciano Mafficioli del Castelletto.

Věnovat se budeme těmto tématům:
13.00 - 14.30 VŠPJ - Spolupráce s rodinou a blízkými - možnosti posílení spolupráce v triádě

15:00 - 17:00 VOR Jihlava

Představení služeb VOR Jihlava, CDZ Jihlava a systému služeb v regionu
Workshop "Mnoho psů, zajícova smrt" - aneb jak může vypadat spolupráce podporující zotavení klienta a jeho blízkých
Nový vývoj v CARe a jak si udržet principy CARe v praxi

Registrace účastníků probíhá do 30. dubna 2023 zde.
Účast je zdarma!

Účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401